Самостоен Овластен Сметководител

 • Skopje, Macedonia, Republic of

Самостоен Овластен Сметководител

Job description

Ова работно место, подразбира работен однос во сите правни субјекти на М САН Групација во Македонија и ги опфаќа следните работни обврски:

 

 

 • Книжење и контрола на сите документи во сметководство
 • Книжење и контрола на сите финансиски и материјални трансакции со познавање на работа поврзана со царински магацин
 • Усогласување на салдата (ИОС) со деловните партнери и подготовка и книжење на Договори за пресметковно плаќање
 • Подготовка и преглед на финансиски и менаџерски извештаи
 •  Активно учество во изработката на финансиски, сметководствени и даночни билансни состојби за потребите на надлежните институции
 • Следење на промената на законски регулативи, како и имплементација и прилагодување на истите во системите и тековното работење на М САН Групацијата во Македонија

 

 

Requirements

Од кандидатот очекуваме: 

 • Работно искуство од најмалку 5 години како сметководител
 • Уверение за Овластен сметководител
 • Напредно познавање на програмите од МS Office пакетот, особено Excel Практично искуство и работење во напреден информатички систем
 • Проактивност во работењето и фокус на резултати
 • Развиени комуникациски вештини, совесно работење и професионализам
 • Адаптабилност и можност за работа во тим

Доколку имате желба да се приклучите на нашиот тим на една од клучните функции за успешно работење, доставете ни ја Вашата биографија на македонски и англиски јазик, најдоцна до 25.01.2018 година.