Магационер и Шофер

  • Logistika
  • Skopje, Macedonia, Republic of

Магационер и Шофер

Zaduženja i odgovornosti

Работно место за Магационер и Шофер по потреба

 

Работни обврски:

 

- Прием на роба во магацин (контрола на квалитет и количини на примена роба, водење евиденција пир прием)

- Правилно одржување на постоечка роба во магацин

 - Вршење на попис на роба -издавање на роба по пат на водење и издавање службена  документација

- Утовар и истовар на роба при прием, и издавање заедно со другите колеги од логистика

 - Одржување на магацински простор и канцеларии во склоп на просторот -пакување на роба

 - Подготовка на роба и возила за достава

- Следење на потреби за сервисирање на товарен возен парк и возила и нивно одржавање

 - Превземање на превозна документација

- По потреба и во случај на замена, возење и достава на роба во Скопје, Македонија, можност за возење и до соседни земји

Očekivanja

Вештини и особини кои кандидатот треба да ги поседува:

 

- Средно до напредно познавање на работа на Логистика, и магацинско работење

- Добри вештини и координација и ориентација при патување и во простор

 - Високо ниво на одговорност и концентрација

 - Познавање и работа на компјутер

 - Основно познавање на говорен и писмен спрско/хрватски и англиски јазик

- Искуство во возење и достава

- Лиценца за управување со виљушкар ќе се смета за предност

 - Возачка дозвола C ќе се смета за предност, но не е задолжителна за почеток  - Познавање на меѓуградски патишта низ Македонија