Magacioner

 • Logistika
 • Skopje, North Macedonia

Magacioner

Job description

Паком Компани д.о.о.е.л. Скопје е дел од М САН групација, најголема регионална компанија со дејност дистрибуција на производи од ИТ технологија и потрошувачка електроника.

Причините за нашиот успех се компетентност и интеграција во работење на сите сегменти и активности, квалитетна дистрибутивна и сервисна мрежа, професионално обезбедени услуги кон потрошувачите, партнерите и крајните корисници, како и ефикасна логистика, финансиска стабилност и регионална координација, поддржани од постојано воведување на иновации во сите сегменти на работењето.


Requirements

Поради развој и ширење на тимот и Одделот за Логистика, имаме потреба од:

Работни места: 3 нови вработувања за магацинско работење и достава

Работни обврски:

 • Прием на роба во магацин (контрола на квалитет и количини на примена роба, водење евиденција при прием)
 • Правилно одржување на постоечка роба во магацин
 • Вршење на попис на роба-издавање на роба по пат на водење и издавање службена документација
 • Утовар и истовар на роба при прием, и издавање заедно со другите колеги од логистика
 • Одржување на магацински простор и канцеларии во склоп на просторот-пакување на роба
 • Подготовка на роба и возила за достава
 • Следење на потреби за сервисирање на товарен возен парк и возила и нивно одржување
 • Превземање на превозна документација
 • Возење и достава на роба во Скопје и на територија на С. Македонија,

Вештини и особини кои треба да ги поседувате:

 • Искуство во возење и достава
 • Упорност, истрајност и совесност во работењето
 • Искуство во логистика, и магацинско работење
 • Возачка дозвола C категорија не е задолжителна но доколку кандидатите веќе ја поседуваат ќе се смета за предност
 • Познавање на меѓуградски патишта низ С. Македонија
 • Добри вештини и координација и ориентација при патување и во простор
 • Високо ниво на одговорност и концентрација
 • Лиценца за управување со виљушкар ќе се смета за предност
 • Основно познавање и работа на компјутер

Ние Ви нудиме:

 • Работа во професионален тим со долгогодишно искуство
 • Редовен работен однос и редовни месечни примања
 • Компензација која стимулира (во зависност од индивидуални или тимски резултати)
 • Компаниско колективно осигурување од повреда при работа во и вон работно време
 • Можност за понатамошен развој на Вашата кариера и напредување преку лично и професионално усовршување, во динамична средина, која постојано се менува и прилагодува согласно промените на пазарот
 • Можност активно да учествувате во успешното работење на водечкиот регионален дистрибутер на ИТ производи и потрошувачка електроника и примена на Вашите знаења и вештини

Вашиот успех зависи исклучиво од Вашата способност, капацитет, интерес за напредок и истрајност.

Доколку имате желба да се приклучите на нашиот тим и се пронајдовте себеси во таа улога, доставете ни ја Вашата биографија на македонски i